Seko

Written by

Náš dvorný kreatívec, grafický dizajnér a animátor. Seko je kombináciou talentu a božej trpezlivosti, ktorú nadobudol rokmi praxe a komunikáciou s náročnými klientmi, Tichá voda brehy myje, ten náš Seko. Ale keď už niečo povie, stojí to za to. A keď niečo nakreslí… vtedy padajú sánky.